Main Page in EnglishIn PortugueseIn SpanishIn BulgarianIn HungarianIn Czechkorea33germany33japan32

Apply Now!

Základní informace o CICD


19 21. Máte nějaká pravidla, kterými se musím řídit?

Máme dvě pravidla, kterými se musíš řídit: žádné drogy a žádný alkohol. Jako DI* máš být dobrým příkladem pro druhé a měl by sis být po celý čas plně vědom toho, co děláš. Proto máme tato pravidla. Platí po celou dobu trvání programu, ačkoli pravidlo žádný alkohol neplatí, pokud open weekends** strávíš mimo školu.

*DI – rozvojový instruktor
** open weekends – víkendy, o kterých máš volno a můžeš jít kam chceš a dělat co chceš – ale mimo školu

2. Jsem z Brazílie. Mohu získat studentské vízum pro vstup do programu?

Bohužel, není to možné. Pro registraci musíš mít pas EU nebo neomezené trvání pobytu ve Velké Británii.

3. Budu potřebovat vízum, když půjdu do Afriky nebo Indie?

S velkou pravděpodobností budeš potřebovat vízum pro vstup do země svého projektu. Pokud budeš cestovat po svých (po zemi), pravděpodobně některé země, kterými budeš procházet, budou po tobě také chtít vízum. S tímto ti pomůžeme během přípravy na projekt – ale ujisti se, že máš platný pas po dobu příštích 3-4 let!

4. Jaký je život v CICD?

CICD je obytná škola.
Každý tým má svoji vlastní budovu s pokoji, koupelnami, kuchyní a obývacím pokojem. S velkou pravděpodobností budeš sdílet svůj pokoj s jedním nebo se dvěma členy týmu.
Všechny  týmy ve škole mají společnou jídelnu a společenský pokoj s televizí a knihovnou.

5. Jsem vegetarián. Je to problém?

Plánování jídelníčku, nakupování a vaření dělají společně učitelé a odpovědné osoby. Nemusíš se bát, podporujeme a vaříme tady vegetariánská jídla.

6. Jsem zdravotní sestra s praxí. Můžu snížit dobu přípravy na projekt o dva měsíce?

Ne, období programu se nemůže měnit. Vzdělání není jen to, že se učíš určité dovednosti – učíš se také, jak pracovat v týmu, připravovat sebe samého, stejně jako organizovat menší a větší skupiny, cvičíš se, jak plánovat, rozšiřuješ si rozhled, učíš se, jak se chovat v jednotlivých situacích.

7. Rád bych zůstal v Londýně. Mohl bych tam studovat a občas navštívit College*?

Ne. CICD je obytná škola a všichni studenti a učitelé tady žijí společně. Sdílíme společný život a ve skutečnosti vedeme školu dohromady. Tím také vytváříme část výuky, která je základem pro získávání důležitých zkušeností.

*College – naše škola ve Winestead

8. Jde každý, kdo začne s přípravou, do projektu?

Ne, někteří lidé se rozhodnou ukončit program z osobních důvodů, jiní proto, že je pro ně program náročný a v průběhu zjistí, že na to nebyli dostatečně psychicky připraveni.
Přibližně kolem 80% lidí dokončí vzdělání a jdou do projektu do Afriky nebo Indie.

9. Mohu si vzít s sebou domácí zvíře?

Ne, nemáme tady podmínky na to, aby sis mohl dovést domácí zvíře.

10.Kolik hodin týdně se učíte?

Tento program je hodně časově náročný. Je intenzivní a rozmanitý, budeš často pracovat i během víkendů a po večerech. Máme program pro 40-60 hodin týdně, často včetně víkendů.

11.Co se stane, když se přihlásím do programu a pak se rozhodnu ho nezačít?

Když nezačneš kurz, přijdeš o registrační poplatek 700 liber a uvolníš tím místo pro jiného zájemce.

12.Co se stane, když začnu program a během něj se rozhodnu ho ukončit?

Když během přípravy zjistíš, že tento program pro tebe není tou pravou volbou, můžeš samozřejmě odejít.
Po finanční stránce to znamená, jestli jsi zaplatil kurzovné v hotovosti, musíš zaplatit náklady za dobu, kterou jsi strávil ve škole a storno poplatek ti bude odečten z kurzovného, které se ti vrátí. Když si vyděláš peníze v období Gaia kurzu, neplatíš nic. Navíc tyto peníze vydělané v období Gaia kurzu ti nemůžou být zpětně vyplaceny.

13.Co se stane, když si nebudu rozumět s lidmi z mého týmu?

Část přípravy je naučit se, jak spolupracovat se všemi druhy lidí, naučíš se, jak řešit konflikty v rámci týmu, akceptovat a respektovat ostatní lidi s odlišnými názory a jak najít kompromis. V plánu máme zajímavé diskuze o týmové práci.
Tyto schopnosti budeš potřebovat v projektu – a také v životě.

14.Co jsou zač učitelé v CICD?

Jsme velmi smíšená skupina – z různých zemí a s řadou různých kvalifikací a zkušeností. Někteří jsou bývalí rozvojoví instruktoři, někteří mají mnohaleté zkušenosti s učitelstvím. Dva z našich učitelů pracovali mnoho let v projektu v Africe.
Na našich webových stránkách máme krátkou prezentaci o každém z nás v sekci “WE ARE HERE NOW”.

15.Můžu se stát učitelem v CICD?

Když dokončíš program a budeš chtít zůstat jako učitel, můžeš požádat o poradu s vedením. Společně se rozhodnete, jestli jsi připraven přijmout tuto výzvu a domluvíte se na dalších krocích.
Dokončení programu v Africe nebo Indii považujeme jako nejlepší kvalifikaci stát se učitelem.

16.Co znamenají písmena DRH?

DRH je zkratka pro “Den Rejsende Hojskole” nebo v češtině “Vysoká škola cestování”. Tento typ školy začal v Dánsku v roce 1970. Byla to doba, kdy mladí lidé začali cestovat po celém světě. V počátcích DRH studenti a učitelé říkali: “Svět je naší učebnou”.
Znalosti, které jsme tehdy měli o lidech v jiných částech světa byly velice omezené. Proto cestování znamenalo získávání  nových znalostí.
Stereotypní pohledy na jiné kultury a jejich obyvatele zmizely a my jsme začali objevovat nové věci. Poznatky a zkušenosti nabité během jednoho roku cestování byly tak bohaté, že je bylo možné přirovnat k naplnění celoživotního vzdělání. Od začátku studenti a učitelé spali, jedli a podíleli se na životě místních lidí, kdekoli se dostali.

17.Co je hnutí DRH?

Hnutí DRH je spoluprácí mezi 7 DRH školami v 5 zemích ze 2 kontinentů. Víc se můžeš dozvědět, když navštívíš tyto www stránky:
www.drh-movement.org

18.Jaký je vztah mezi Humana People to People a hnutím DRH?

První organizací formující hnutí Humana People to People bylo DAPP – Development Aid from People to People. Toto hnutí začalo v Dánsku v listopadu 1977 jako spolek lidí pocházejících z první DRH školy.
Více informací  o historii hnutí najdeš na našich webových stránkách: DRH movement

19.Kdy začal první program pro rozvojové instruktory?

V roce 1980. První dobrovolníci postavili školy v nově se rozvíjejícím Zimbabwe. Učitelé a účastníci první DRH školy cítili potřebu DĚLAT něco s nespravedlností, kterou poznali během svých cest. Tak se první dobrovolníci začali nazývat Solidarity Workers!

20.Budu mít prázdniny během programu?

Ano, máme shruba 2 týdny vánočních prázdnin nebo 1 týden letních prázdnin na začátku července. Volno je rovněž o tzv. open weekends. Open weekends se vztahují jen k období, kdy pobýváš v college. Pro 24 měsíční program není možné najít jakkoli pravidelný řád, kdyby prázdniny a volné víkedy mohly být.

21.Kolik lidí může být v týmu?

V každém týmu může být okolo 10-25 lidí.

22.Můžu se účastnit kulturních aktivit jako je zpěv, malování a tanec v CICD?

Ano, studenti si tu vytváří své “culture clubs”, během týdne pak aktivity jako jsou sporty, jóga, karaoke a malování nejsou výjimkou.

23.Nechci jet na Vánoce domů. Můžu zůstat ve škole?

Ano, zůstat můžeš. Není období, kdy by CICD bylo zavřeno.

24.Jak dlouhé jsou programy?

Programy jsou 24, 18 a 14 měsíců. Více informací můžeš pak najít na našich webových stránkách:

www.cicd-volunteerinafrica.org/programmes

Gaia kurz je kurzem nepovinným, který předchází DI programu* a  začíná 4x do roka.

*DI program – období, kdy se připravuješ na to stát se rozvojovým instruktorem

25.Můžu být řidičem v Anglii?

Ano, ale měl bys být starší 25 let, pokud chceš řídit auta, jež jsou ve vlastnictví školy (kvůli pojištění).
Upozornění! V Anglie se jezdí po opačné straně silnice než v ČR – volant máš na pravé straně!

26.Jaké doklady si musím vzít s sebou?

Pro vyřízení víza na 6 měsíců do Afriky nebo Indie a patrně i do dalších zemí, skrze které se pojede – pak-li že budeš v   programu, jehož součástí je cestování – potřebovat budeš pas s platností nejméně 3 let, doklady z předchozích zaměstnání, univerzit a potvrzení o zdravotní prohlídce včetně HIV testu. Podstoupit bude nutné také některá očkování – potřeba bude tedy mezinárodního očkovacího průkazu. Možnost nechat se naočkovat budeš mít i tady v Anglii.

27.Můžu využít svých DI zkušeností v budoucnosti?

Ano, získané zkušenosti můžou být užitečné pro tvou budoucnost, ale odvíjí se od toho, jaký program si vybereš. Výstupem jednoho z programů je i B-certifikát či bakalářský titul, jež obdržíš jako dálkový student One World University in Maputo, Mozambique.

28.Vyučuje se angličtina jako součást programu?

Ne.  Budeš mít však dostatek možností pro studium angličtiny  v rámci “naší” anglicky mluvící komunity – a vždycky se najdou tací, kteří ti s jazykem pomohou.

29.Můžu se znovu vrátit pracovat do projektu, když program ukončím?

Ano, jsou zde různé možnosti, kdy navazuješ na svou práci ve spolupráci s College a Humana People to People. Můžeš se vrátit do programu jako Senior DI* nebo se zapojit v dlouhodobějším časovém rozmezí na pozici vedoucího projektu s Humana People to People... či se vrátit zpátky do CICD a stát se učitelem!

*Senior DI – navazuje na klasický DI program

30.Spolupracuje Humana People to People s dalšími neziskovými organizacemi v různých zemích?

Ano! Organizace z různých zemí běžně spolupracují s místními neziskovými organizacemi, stejně jako mezinárodní dárci.

31.Spolupracuje CICD s nějakou neziskovou organizací z blízkého okolí?

Ano, prostřednictvím různých aktivit a akcí jsme navázali spolupráci s místními organizacemi v Hullu, našeho nejbližšího města, stejně jako i v blízkém okolí.

32.Proč jste tak přísní s pravidlem “žádný alkohol”?

Rozumím drogám, ale alkohol? V mé zemi vždycky pijeme víno spolu s dobrým jídlem a není to problém.Našlo by se pro to hned několik důvodů. Život v CICD je životem komunitním, pro něhož je důležité vytvářet a podporovat zdravého týmového ducha a pozitivní atmosféru, jež bude pro každého. Pití alkoholu mohlo by pak tuto snahu narušit. Nehledě na odvedení pozornosti od studia a projektu a   vytvoření se propasti mezi členy týmu. Proto je lepší pití se vyhnout a těšit se ze společnosti ostatních s čistou myslí!

Movies from CICD's programme

The mosquito making a difference! -CICD VOLUNTEER
The mosquito making a difference! -CICD VOLUNTEER

Is CICD a school? A farm? Community? Yes all of this - and a training place for activists!

Thoughts 1 week before going to Mozambique
Thoughts 1 week before going to Mozambique

Our November team 2016 - Fighting with The Poor - are now finished with their 6 months studies and preparatio...

Building Weekend at CICD
Building Weekend at CICD

Students and volunteers and teachers all run the school together, taking care of buildings and garden farming ...

My Africa experience
My Africa experience

Mel started at CICD in 2014 - went to Mozambique for 6 months to work with One World University and Children's...

10 years after the programme - still in Mozambique!
10 years after the programme - still in Mozambique...

Attila was a CICD Development Instructor in Humana People to People's HIV/AIDS prevention campaign TCE in 2007...

Working with the heart, building a better world!
Working with the heart, building a better world!

From individualism and "consumerism" to living and working in a community and enjoying it! This is the way whe...

When I was in Africa - 6 months volunteer experience CICD May team 2015
When I was in Africa - 6 months volunteer experien...

Our May Team 2015 speaks about their experiences in projects in Zambia and Malawi. To know more visit http://...

CICD - Our reasons to be here
CICD - Our reasons to be here

Some of the members of CICD shared their reasons why they joined the College, what moved them to change their ...

Six Months As A Volunteer In Zambia
Six Months As A Volunteer In Zambia

Liliana from Portugal talks about her six-month experience as a CICD Volunteer in Zambia

CICD   take action in the fight for a better world
CICD take action in the fight for a better world

Enjoy some "snap shots" of the life and activities at CICD - a place for people from many countries, in all ag...

Volunteer in Africa or India with CICD
Volunteer in Africa or India with CICD

Are you ready for big challenges? Would you like to take action together with others to make the world a bette...

Welcome Song
Welcome Song

When Zlatko and his DI-trio from CICD arrived at the project in Zambia, they were greeted in the local school ...

CICD - Winestead Hall - Patrington - Hull  - HU12 0NP  - England  - tel +44 (0)1964 631 826  - CONTACT US FORM

S5 Box

Login